Algemeen


Wijzigingen

Magister

Muiswerk

Route

Vensters

Rooster


Als u meer wilt weten van Magister,klik dan op deze link hier


Welkom op www.hogelant.nl de website van Hogelant, school voor VMBO LWOO met extra zorg.

Op deze site vind je onder meer informatie over de school en hoe je je kunt aanmelden, maar ook de roosterwijzigingen.

er is een roosterwijziging voor vrijdag 14 oktober. Kijk goed op het bord in de hal!!

 

                             

Op de website wat meer informatie over Hogelant.Als u op de rode woorden klikt, komt u op de pagina's waar u de documenten kunt downloaden.

 

Ten eerste hebben we het schoolplan 2011-2016. Hierin staat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financiële beleid, het organisatorisch beleid en het kwaliteitsbeleid van de school. Ook wordt hierin beschreven hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. Deze ontwikkelingen en verwachtingen gaan over een periode van 5 jaar, van 2011 tot en met 2016. Kortom, het geeft zicht op de toekomst.

 

Ook staat de schoolgids op de website. Met deze gids willen we leerlingen, ouders en andere belangstellenden informeren over de visie van onze school. Daarnaast geven we vooral veel informatie  over de dagelijkse gang van zaken op Hogelant.

 

 

De schoolgids is wat minder officieel en wat praktischer dan het schoolplan: het geeft immers een actueel beeld van de gang van zaken; maar ook geeft de schoolgids informatie die u later in het schooljaar nodig zult hebben zoals het rooster, vakanties, informatie over huiswerk…

 

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten beschreven van de leerlingen. Het leerlingenstatuut is ook onderdeel van de schoolgids. Onderdelen van het leerlingenstatuut geven informatie over aanwezigheid, gedrag, schade, privacy, schoolonderzoeken en nog veel meer.

 

 

U kunt het schoolplan, de schoolgids en het leerlingenstatuut downloaden

Wij zijn een SWPBS school.

 

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Heb je opmerkingen of een vraag?

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.