Algemeen


Wijzigingen

Magister

Muiswerk

Route

Vensters

Rooster


 Welkom op www.hogelant.nl de website van Hogelant, school voor VMBO LWOO met extra zorg.

Op deze site vind je onder meer informatie over de school en hoe je je kunt aanmelden, maar ook de roosterwijzigingen.

 

Er is een roosterwijziging voor vrijdag 17 februari.


Taakstraf? Nou nee...


Onderdeel van de Andersweek om de buurt in te trekken. En om die meteen wat schoner te maken natuurlijk!

...en dat is zelfs opgevallen in de kranten!


Kevin en Onur mochten met juf Desiree in de keuken werken. Leuk, smakelijk en ...weer eens wat anders! Moeten we eens een keer herhalen, heren !

de afgelopen weken zijn er  nieuwe documenten op de website geplaatst. 

Ten eerste hebben we het schoolplan 2011-2016. Hierin staat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financiële beleid, het organisatorisch beleid en het kwaliteitsbeleid van de school.

Ook staat de schoolgids op de website. Met deze gids willen we leerlingen, ouders en andere belangstellenden informeren over de visie van onze school. 

De schoolgids geeft een actueel beeld van de gang van zaken; maar ook geeft de schoolgids informatie die u later in het schooljaar nodig zult hebben zoals het rooster, vakanties, informatie over huiswerk…

 In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten beschreven van de leerlingen. Het leerlingenstatuut is ook onderdeel van de schoolgids. Onderdelen van het leerlingenstatuut geven informatie over aanwezigheid, gedrag, schade, privacy, schoolonderzoeken en nog veel meer.


Wij zijn een SWPBS school.

 

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Heb je opmerkingen of een vraag?

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.