Advies gesprekken

Elk jaar in februari heeft Hogelant de grote leerlingbespreking. Hier worden alle leerlingen besproken, om te kijken wat de beste stap volgend jaar is. Er wordt een advies samengesteld en dat wordt in een oudergesprek besproken met ouder en leerling.

Het advies kan uit de volgende punten bestaan; 

  • Je bent goed bezig, je huiswerk is altijd af, je bent zelfstandig en je zorgt ervoor dat je werk,je spullen en je gedrag altijd in orde zijn. Je bent klaar voor de volgende stap. Je hebt laten zien dat je de ondersteuning en de zorg van Hogelant niet meer nodig. Je kan het ook wel zonder ons en je mag je gaan inschrijven op een andere VMBO-school om daar het VMBO diploma te halen.
  • Je bent goed bezig, je huiswerk is bijna altijd af. Je mist nog wel een beetje zelfstandigheid en je laat zien dat je dat de ondersteuning en de zorg van Hogelant goed bij je past. Je werkt hard en je profiteert van onze aanpak. Je mag nog een jaar blijven.
  • Het gaat eigenlijk niet zo goed. Je haalt de doelen uit het IOP niet en je laat zien dat je meer zorg en ondersteuning nodig hebt dan dat Hogelant jou kan bieden. Helaas stopt Hogelant voor jou en moet je je gaan inschrijven op een andere vorm van onderwijs, waar ze je wel de zorg kunnen bieden die je nodig hebt.

Het is belangrijk voor jou en je volgende stap om wel alvast de open dagen van de andere VMBO-scholen te bezoeken. Zodat jij kunt zien wat de eisen zijn waaraan je moet voldoen. Klik op de linken hieronder voor de data en tijden van de open dagen.

Waterlant

Rosa

College de Meer

Media college

MCO

Over y

Scholen van VOVA

ALTRA

Kolom