Rapporten

Misschien zag uw rapport er ook zo uit, met cijfers voor vlijt en gedrag. Ik hoop dat ze net zo goed waren als op het rapport op de foto.

Misschien weet u ook nog wel hoe spannend het was, als je ouders of verzorgers op school moesten komen om te praten over je rapport. Wat zou de meester zeggen en was dat ene vak nou toch een voldoende.

Op Hogelant hebben we 4 rapporten, twee echte en twee tussenrapporten. Dit rapport is een tussenrapport, het geeft de stand van zaken weer, hoe uw kind er nu voor staat. Voor welke vakken er nog harder gewerkt moet worden en welke vakken er erg goed gaan. 

In het gesprek met de mentor van uw kind wordt die stand besproken en wordt er gekeken naar hoe het beter kan. Hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat uw kind straks over gaat naar het volgende jaar en misschien wel naar een andere school. Of misschien wel dat uw kind klaar wordt gestoomd voor een Entree-diploma.

Ook als u vragen heeft over het cijfer voor een bepaald vak of iets anders kunt u die stellen aan de mentor.