Amsterdamse plus


Samenwerken met de Amsterdamse Plus

Het bleek dat er in onze nieuw verbouwde school nog genoeg ruimte over was. De achterkant van de school werd verbouwd en we zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de Amsterdamse Plus. De Amsterdamse Plus heeft een eigen ingang en functioneert verder los van Hogelant. Wel is er een bepaalde mate van samenwerking tussen de Amsterdamse Plus en de Entree-opleiding van Hogelant.

 

De Amsterdamse Plus is een opvangvoorziening in Amsterdam voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar die om diverse redenen uit het reguliere onderwijs zijn uitgevallen.

Jongeren met sociaal-emotionele problemen thuis, op straat en op school krijgen op deze school extra ondersteuning.

Het is een MBO-college dat, door kleinschaligheid en extra aandacht voor de jongeren, in veel gevallen succesvol is in de begeleiding naar een regulier MBO-diploma op niveau 1 of 2.