Maatschappelijke stage

 

Vanaf de tweede klas kun je soms een maatschappelijke stage lopen. Deze stage volg je bij een non-profit organisatie en je werkt er als vrijwilliger. Over je stage activiteiten schrijf je een verslag. Zo leer je hoe belangrijk het is dat mensen vrijwilligerswerk verrichten. In overleg met je mentor en de coördinator maatschappelijke stages plan je je activiteiten. Deze stageperiodes kunnen plaatsvinden in de Andersweek.

 

De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Op deze wijze komen jongeren in contact met diverse beroepsvelden en functionarissen. De maatschappelijke stage draagt bij tot hun persoonlijke ontwikkeling.