Ook in schooljaar 2020-2021 verzorgt Hogelant VMBO zorgonderwijs in Amsterdam-Noord. Ook vanuit andere stadsdelen van Amsterdam is de school met het openbaar vervoer goed bereikbaar, vaak zelfs zonder overstappen.

 • Hogelant heeft VMBO-lwoo zorgklassen leerjaar 1 t/m 4 voor leerlingen met een leerachterstand en/of corrigeerbare gedragsproblemen.
 •  Hogelant heeft een onderbouw waar de theorievakken belangrijk zijn en die de basisvorming van het VMBO volgt.
 • Hogelant heeft een bovenbouw waar deze vakken worden aangevuld met praktijklessen en stages. Die worden aangeboden in modules. Volgend jaar zijn dat: Sport en bewegen (ism met de Ajax-challenge op “de Toekomst”) Fietsentechniek, Verzorging  en Handel en Verkoop.

 

 • Onze leerlingen verlaten de school met een MBO 1 diploma, met als doel door te stromen naar een ROC voor het niveau 2.

 Voor plaatsing op Hogelant, VMBO lwoo met extra zorg gelden een of meer van de volgende criteria:

 •  leerprestaties komen niet overeen met de capaciteiten
 • de leerling voelt zich onveilig in een grotere school;
 • de leerling is niet vaardig genoeg zich te handhaven in een grotere school;
 • de leerling is minder gemotiveerd door gebeurtenissen in het verleden;
 • de leerling denkt negatief over zijn mogelijkheden en kansen;
 • de leerling heeft vaker “een knipoog” nodig om zich gesteund te weten;
 • de leerling is (nog) leerkracht gebonden;
 • de leerling krijgt te weinig steun vanuit de thuissituatie;
 • de leerling heeft gedragsproblemen maar deze zijn verbaal te corrigeren;
 • de leerling leert van interventies;
 • de leerling gebruikt medicatie om zijn gedrag te sturen;
 • de leerling heeft controle nodig op het gebruik van medicatie;
 • de leerling heeft een gemiddelde intelligentie, er zijn geen aantoonbare leerachterstanden maar er zijn wel sociale en/of emotionele problemen.