Op deze pagina's staan de vakken die op Hogelant worden aangeboden. Als hier vragen over zijn, neem dan contact op met de school en vraag naar de desbetreffende docent.

Het is mogelijk dat er voor hetzelfde vak verschillende methodes staan. Dan is de ene methode geschikt voor een bepaalde groep leerlingen, terwijl de andere methode beter past bij een andere groep leerlingen. Dat zal voorlopig ook wel blijven. We willen zoveel mogelijk dat de leerlingen "zorg op maat" krijgen. Dat betekent dat je niet met dezelfde methodes en met dezelfde manieren kunt werken. Zo heb je leerlingen die heel zelfstandig (kunnen) werken en andere leerlingen hebben juist (veel) steun nodig. Sommige leerlingen moet je niet teveel vermoeien met lezen, terwijl een ander niets liever doet. De één kan al aardig wat vrijheid aan, terwijl de ander vaker een beroep zal moeten doen op de mentor en/of docent.

Geen kind is hetzelfde, dus kunnen ook niet dezelfde methodes worden gebruikt.

Misschien overbodig: tijdens de lessen is het gebruik van I-Pods, computerspelletjes en andere (elektronische) apparatuur verboden!

 

Vakken in de onderbouw en bovenbouw verschillen!

Er is een verschil in het aanbod van de vakken in de onder- en bovenbouw.  De onderbouw is veel meer algemeen vormend, terwijl In de bovenbouw er vakken afvallen. Dit gebeurt in het 3e jaar en in het 4e jaar. De vakken die in de bovenbouw worden gegeven zijn meer gericht op de examens aan het einde van de schoolperiode.