Burgerschap

Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving. Dat scholen hier aandacht aan moeten besteden, is bij wet geregeld. Maar over de invulling verschillen de meningen. Dat verklaart waarom daarover weinig is vastgelegd. Te weinig, vinden veel scholen en leerkrachten. SLO denkt mee en zorgt voor instrumenten.

Burgerschapsvorming laat kinderen kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Het gaat er niet om dat ze brave burgers worden: democratisch burgerschap geeft juist recht op een afwijkende mening.