Engels is een belangrijk vak. Het is een wereldtaal. Een derde deel van de wereld bevolking gebruikt Engels om te kunnen communiceren. Op Hogelant krijgen alle klassen Engels.

We werken met de methode "LIBRARY". Deze methode is uitdagend, aansprekend en motiverend voor leerlingen. Het heeft een modulaire opzet en behandeld in principe: grammatica, luistervaardigheid, lezen, schrijven, uitspraak en conversaties. De methode is bestemd voor de onderbouw en bovenbouw vmbo. Er wordt in principe zelfstandig mee gewerkt; de stof wordt daarna klassikaal behandeld. De methode traint alle kerndoelen en eindtermen zoals die zijn geformuleerd in het kerndoelen programma voor de basisvorming en het examenprogramma vmbo voor de moderne vreemde talen. Dit methode kent ook een digitaal programma via www.emma.eisma.nl.

 

Samantha Donker en Thijs Overgoor zijn de vakdocenten Engels. Mocht u vragen hebben betreft het vak Engels dan kunt u hen bereiken via de algemene telefoonnummer 020 6344737.

 

 

 

Een paar links die handig zijn bij Engels:

 

  • www.enchantedlearning.com/dictionary.html  'Picture Dictionary'. A dictionary in which words are explained by using pictures  
  • wrts.nl                                                                     woordjes oefenen
  • woordenboek.pagina.nl                                  Every dictionary you can think of
  • www.funhits.com                                               On this site you will find many, many games, from ping-pong  and Tic-Tac-Toe to wordsearchers and riddles.
  • www.teachingtime.co.uk                                how to tell time in english Practise on this site and stop theclock on the given time.
  • www.manythings.org                                        As it says in the title: Many things!! quizzes, grammar, practise, listening exercises and lots more. See for yourself!!
  • www.digischool.nl                                               kies bij vakken: Engels. Kies bovenin de balk 'oefenen'.