Nederlands


Het vak Nederlands in de onderbouw ( klas 1 en 2)

 

Er wordt gewerkt met de methode "Op Niveau". We proberen de leerlingen zoveel als mogelijk is uit te dagen wat betreft het niveau; dat betekent dat we de leerlingen laten werken in hetzelfde boek. Er is een groep die de methode helemaal volgt ( de basis, deze leerlingen krijgen naast de normale instructie ook extra instructie) en leerlingen die in hetzelfde boek differentiëren in tempo ( gaan sneller door de stof heen), in niveau ( krijgen andere opdrachten als de basisgroep) en in verwerking ( gebruiken andere werkvormen).

 

Elk basisboek bestaat uit 9 blokken. Ze hebben een vaste, duidelijke manier van werken. Dat is handig, zeker voor onze leerlingen. Leerlingen worden bij de opdrachten verwezen naar theorie die ze eerder in het boek hebben geleerd ( “de gele stukjes “). Ook wordt er veel herhaald, zodat de stof goed in slijt. Daar worden ook werkboeken bij gebruikt.

 

Om de stof goed te begrijpen moet er ook huiswerk gemaakt worden. Vaak kan er al in de les aan het huiswerk worden begonnen. Handig, want dan is de docent nog aanwezig voor vragen. En …als het lukt, is het huiswerk al af en hoeft er thuis niets meer gedaan te worden!! Is het huiswerk niet af, dan MOET je dat komen maken tijdens de “studiehulp”-les aan het einde van de dag. Let op: dit zijn verplichte lessen!!

 

Naast de algemene methodes zoals "Op Niveau" worden er ook methodes gebruikt voor de deelgebieden van de Nederlandse taal: Met de invoering van Nieuwsbegrip XL oefent de hele school het begrijpend lezen.

 

In november 2013 zijn we begonnen met Muiswerk. We toetsen met het PI-dictee en de CITO toetsen. Hierna kijken we welke onderdelen van de Nederlandse taal extra aandacht verdienen. Dit kan zijn basisspelling, Praktijkgericht lezen, grammatica op maat, uitdrukkingen, studievaardigheid op maat en de module Schoolwoorden. Hiermee moeten de leerling online op school maar ook thuis de oefeningen maken. Als het thuis niet lukt, maken we dat tijdens de studiehulp-uren.

 

Naast het werken met de methode werken sommige klassen gedurende het jaar ook nog met projecten. Projecten zoals recensies van films, een verslag van een serie, een aantal lessen over argumenten, feiten en meningen enz.