OKA


Ouder- en Kind Adviseur 

Alle VO scholen in Noord hadden een schoolmaatschappelijk werker (SMW). Hier is de "Ouder- en Kind Adviseur" voor in de plaats gekomen. De ouder- en kindadviseur heeft een breder takenpakket dan de SMW-er en meer uren per week. Dit moet tot gevolg hebben dat leerlingen, leerkrachten en ouders sneller én dichtbij een praktisch antwoord op zorgvragen krijgen. 

 

De adviseur weet op het terrein van preventieve jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroeiondersteuning, geestelijke gezondheidszorg en (licht) verstandelijk beperkten genoeg om veel voorkomende problemen samen met de ouders op te pakken of gericht door te verwijzen. Eigen kracht en het netwerk van gezinnen zijn daarbij de kernwoorden.

 

Op dit moment is Carole Goverts als OKA verbonden aan Hogelant.

 

Samen DOEN

De ouder- en kindteams in Noord gaan nauw samenwerken met het Samen DOEN buurtteam. Samen DOEN biedt intensieve begeleiding aan kwetsbare huishoudens met meerdere problemen, onder wie veel gezinnen met kinderen.