Leescentrum


Het Lees Centrum Noord

 

Het Lees Centrum Noord is bedoeld voor leerlingen die op technisch leesgebied met een te laag niveau van de basisschool komen. Om het voortgezet onderwijs goed te kunnen volgen is wel een bepaald niveau nodig.  Als dat niveau er (nog) niet is proberen we in het Leescentrum in een korte periode de leerling op een hoger plan te krijgen. Zo'n periode duurt minimaal 6 weken. Dit vereist niet alleen veel inzet tijdens de twee behandelingen per week in het Leescentrum. Ook de inzet van ouders en leerling thuis is van het grootste belang! Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende computerprogramma's ( ook thuis!), luisterboeken, MP3-spelers, oefeningen via het internet, CD 's en gewone boeken.

 

Het Leescentrum Noord is begonnen in het schooljaar 2008 - 2009. Het betrof de leerlingen van Hogelant en de resultaten waren zeer goed!

Deze dienst is niet alleen bedoeld voor leerlingen op Hogelant. Het LCN valt ook binnen de dienstverlening naar andere scholen toe.

 

 Vragen over het leescentrum? Neem even contact op met Anneke Krikke.

 

Naast het Leescentrum wil Hogelant zich dienstbaar maken als dienstencentrum voor het VMBO in Noord. Er zal in de toekomst op afroep hulp geboden worden op het gebied van:

o diagnostiek

o handelingsplannen

o dyslexie

o autisme

o klassenmanagement

o collegiale consultatie

o didactiek

o gedragsproblemen